RMK kutsub: leia metsast oma puu! 17.04

Kümme aastat tagasi panid 10 000 vabatahtlikku ja tuhanded laulu- ja tantsupeolised kasvama miljon puud. Koostöös Eesti Rahva Muuseumiga kogub RMK nüüd meenutusi ja fotosid tollasest istutamisest. Ühtlasi oodatakse talgulisi ja ka teisi Eesti inimesi taas metsa, et vaadata üle, kui suureks metsatukad vahepeal kasvanud on ja milliseid töid seal tehtud on.
Veebilehele www.rmk.ee/miljonpuud on kantud 200 punkti üle Eesti – just needsamad kohad, kus toimusid istutustalgud kümne aasta eest, mil sellega tähistati Eesti astumist Euroopa Liitu ning austati meie laulu- ja tantsupidude traditsiooni. Kõiki istutamisest osavõtnuid oodatakse veebilehele lisama fotosid ja meenutusi tollal toimunust – millised olid istutajate emotsioonid, mida uue metsapõlve kasvamapanek nende jaoks sümboliseeris jne.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on aktsioonil ka teine pool. “Kutsume neidsamu inimesi taas metsa oma kätetööd üle vaatama ja saama aimu sellest, mis kümme aastat tagasi kasvama pandud puudega toimunud on,” sõnas ta. Töö metsas on pidev ning loetelu tegevustest, mida RMK konkreetsel raielangil kümne aasta jooksul teinud on, leiab iga punkti juurest veebist.

Selleks, et talgulised oma langi metsast üles leiaksid, on RMK veebilehel ära toonud paiga kirjelduse ja täpsed koordinaadid, uuendatud on ka metsas olevaid infosilte.

RMK projektijuhi Kristi Parro sõnul annab miljoni puu aktsioon inimestele võimaluse kasvada koos metsaga, panna metsas toimuvat tähele. “Näiteks võiksid pered, kes kümme aastat tagasi lastega metsa istutamas käisid, nüüd uuesti koos metsa minna ja teha pildi, kus on näha, kui palju on selle ajaga kasvanud inimene, kui palju mets,” soovitas Parro.

Miljoni puu meenutuste kogumise aktsiooni käigus kogutud infokildude põhjal paneb RMK hiljem kokku näituse. Laekunud materjal antakse üle ka Eesti Rahva Muuseumile, kus need talletatakse osana meie ajaloolisest mälust.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMKs töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Kristi Parro
RMK projektijuht
Telefon 5646 6479
e-post kristi.parro@rmk.ee
www.rmk.ee/miljonpuud