RMK hakkab piiriala puhastama 28.10

RMK alustab homsest, 29. oktoobrist raadamistöödega Eesti-Vene kontrolljoone Eesti-poolsel maismaaosal. Puhastustöödega tehakse algust Parmu külas Misso vallas Võrumaal.
RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on RMK metsakorraldajad puhastamist vajava piiriala üle kontrollinud ning ees ootava töö maht ja iseloom selge. „Eile alustasid Politsei- ja Piirivalveameti lepingupartnerid märgistustöödega piirialal ning nüüd saavad ka meie metsamehed tööle asuda,“ sõnas Kallas. „Raadamistööd kestavad järgmise aasta kevadeni, sest osades kohtades ei saa pihta hakata enne, kui maapind on korralikult külmunud.“

Raadamistööde käigus raiub RMK piirialal olevat metsa ja võsa, freesib kände ja korraldab raadatava metsamaterjali äraveo. Raadatavaks alaks on riigi omandisse kuuluvad maa-alad kogupikkuses ligi 80 kilomeetrit, puhastamist vajava maa-ala suurus on ligi 270 hektarit.

RMK hinnangul saab sellelt alalt 16 500 tihumeetrit puitu. Töö läheb maksma hinnanguliselt 700 000 eurot ning see saab kaetud puidu müügist saadavast tulust. Tööd teevad RMK koostööpartnerid, eraldi hanget välja ei kuulutatud, kuna tööde maht jääb koostööpartneritega varem sõlmitud raamlepingute piiresse.

Piiriala puhastamise kohustus pandi RMK-le Vabariigi Valitsuse otsusega tänavu 25. septembril. Septembri- ja oktoobrikuu jooksul on RMK koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga inventeerinud puhastamist vajava ala, kandnud kogutud andmed riiklikku metsaregistrisse ning esitanud takseeritud metsaeraldistele metsateatise, millele Keskkonnaametilt lubava märke saamise järgselt on õigus alustada raietöödega.

Lisainfo:

Aigar Kallas, RMK juhatuse esimees
telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee

Raivo Võlli, RMK Kagu regiooni juht

telefon 504 5786, 676 7586
e-post raivo.volli@rmk.ee