RMK 2014. aasta esimese kvartali kasum kasvas 48% 11.06

RMK 2014. aasta esimese kvartali müügikäive ulatus 43 miljoni euroni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2% võrra väiksem. Samal ajal oli RMK kasum 18,8 miljonit eurot, mis on 48% suurem, kui aasta varem samal perioodil.

"Käesoleva aasta esimeses kvartalis müüsime rohkem palki ning vähem paberi- ja küttepuitu võrreldes eelarves kavandatuga," selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ja lisas, et kõrgema kvaliteediga metsamaterjali osakaalu tõus tõstis metsamaterjali keskmist hinda ja suurendas kasumit. Aigar Kallase sõnul aasta teisel poolel paberi- ja küttepuu müügi osakaal suureneb ning aastakasumi prognoos seetõttu ei muutu.

Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Kolme kuuga müüs RMK 0,8 miljon kuupmeetrit metsamaterjali kokku 40,5 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 48,5 eurot kuupmeetrist, mis on ligi 15% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimese 3 kuuga müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,05 miljonit kuupmeetrit 1,4 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 30,1 euroni kuupmeetrist.

Elanikkonnale soodsa kütte- ja tarbepuidu ostmise võimaldamiseks müüb RMK eraisikutele kasvava metsa raieõigust, 2014. aasta esimese 3 kuuga ulatus raieõiguse müügimaht 18 958  kuupmeetrini (14,9 eur/m3).

Võrdluseks, 2013. aasta esimese 3 kuuga müüs RMK 1 miljon kuupmeetrit metsamaterjali 40,8 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,3 eurot kuupmeetrist. Esimeses kvartalis müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,06 miljonit kuupmeetrit 1,7 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 26,2 euroni kuupmeetrist.

2014. aasta eelarves prognoosis RMK selle aasta müügituluks 140 miljonit eurot ning kasumiks 15 miljonit eurot.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Telefon 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee

www.rmk.ee