Põlula kalakasvandus jätkab uuest aastast RMK koosseisus 06.01

Alates selle aasta 1. jaanuarist kuulub RMK koosseisu Lääne-Virumaal asuv Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s alustab uuest aastast tegevust kaheksa töötajaga kalakasvatusosakond.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul haakub kalakasvatus eelkõige RMK looduskaitselise tegevusega. “Põlulas kasvatatakse lõhe noorkalu, et asustada need Eesti jõgedesse, kus lõhe looduslik populatsioon on hävinud, ent kus elutingimused populatsiooni taastamiseks on olemas,” sõnas Kallas. “Seega on tegu lõheasurkondade taastamisega Eesti vetes.”

Geneetiliste uuringute andmetel on Eestis seni säilinud Kunda, Keila ja Vasalemma jõgede algupärased lõhepopulatsioonid, mis on ainulaadsed Soome lahe piirkonnas ja tähelepanuväärsed kogu Läänemere ulatuses. Seetõttu pööratakse lähiaastatel tähelepanu algupäraste lõhepopulatsioonide genofondi säilitamisele ja kasutamisele populatsioonide taastamiseks.

RMK kalakasvatusosakonnas saab tööd kaheksa inimest – kolm kalakasvatajat ja üks kalakasvatuse spetsialist, tehnoloog, kalakasvatusseadmete elektrik, kalakasvatuse nõunik ja juhataja.

Keskkonnaminister otsustas lõpetada Põlula Kalakasvatuskeskuse tegevuse senisel kujul ja anda viimase ülesanded RMK-le oma 26. novembri käskkirjaga. Põlula kalakasvatus tegutseb Lääne-Virumaal Rägavere vallas Põlulas ja on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, Eesti 5 rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK kalakasvatusosakonna juhataja
Telefon 527 8245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee

www.rmk.ee