Elistvere loomapargis sündis piisonibeebi 08.10

RMK Elistvere loomapargis sündis piison Pauliinel sel esmaspäeval väike vasikas.

Loomapargi juhi Sirje Sauli sõnul seisab võimas piisoniema kiivalt oma lapse ees, mistõttu pole seni olnud võimalik täpselt tuvastada, kas uue ilmakodaniku näol on tegu poisi või tüdrukuga. “Esialgse vaatluse põhjal arvame, et on tüdruk, aga nimepanekuga ootame siiski veidi,“ sõnas Saul. Nii nagu eelmisel aastal, on ka Pauliine tänavune poeg ootamatult sügisene. „Loodame sooja ja pikka sügist, et pisike enne suuri külmasid kosuda jõuaks,” lisas Sirje Saul.

Piisonivasika isa on piison Villu. Kokku on Elistvere loomapargis lisaks esmaspäeval sündinud vasikale veel viis suurt piisonit ja üks mullikas

RMK Elistvere loomapargis saab näha peamiselt Eesti metsades elavaid loomi võimalikult looduslikus keskkonnas. Algselt emata jäänud ja viga saanud loomade koduks loodud Elistvere loomapark on nüüdseks saanud koduks nende loomade järglastele ning ka teistest loomaparkidest ja -aedadest saadud asukatele. Pargi eesmärgiks on jagada loodusharidust ja pakkuda võimalusi metsloomade vaatlemiseks nendele omases keskkonnas.

Loomapargis saab lisaks euroopa piisonile näha, põtra, põhjapõtra, metskitse, kabehirve, pruunkaru, ilvest, rebast, kährikkoera, harilikku oravat, metsnugist, tuhkrut, halljänest ja faasanit. Siseruumides võib tutvuda närilistega.

1997. aastal asutatud ja varem Eesti Metsaseltsi majandada olnud Elistvere loomapark kuulub RMK Tartu-Jõgeva puhkeala koosseisu alates 2008. aastast. Eelmisel aastal külastati loomaparki 58 000 korral.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula Kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.  

Lisainfo:
Sirje Saul
RMK Elistvere loomapargi juht
telefon 515 9305
e-post sirje.saul@rmk.ee

www.rmk.ee