Kalamärgiste taaspüügiteate saatjate tänuüritus 

11. aprill 2018 

10.30 – 11.00 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv 
11.00 – 11.10 Avasõnad. Kaire Märtin, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond  
11.10 – 11.35 Lõhe, meriforelli ja siia rännetest. Kunnar Klaas, RMK Põlula kalakasvandus 
11.35 – 12.00 Tuura, latika ja tõugja märgistamisest ja taaspüükidest. Meelis Tambets, Eesti Loodushoiu Keskus 
12.00 – 12.25 Ahvena ja haugi ränded ning kasvukiirus Lääne-Eesti vetes. Lauri Saks, Tartu Ülikooli Mereinstituut 
12.25 – 12.50 Angerjate märgistamisest ning rännetest sisevetes ja Läänemeres. Ain Järvalt ja Priit Bernotas, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus 
12.50 – 13.40 Einepaus 
13.40 – 14.00 Lõhe-, meriforelli- ja siiavarude olukord ning soovituslikud noorkalade asustamismahud. Martin Kesler, Tartu Ülikooli Mereinstituut   
14.00 – 15.30  Auhindade loosimine ja kätteandmine
Loosimises osalevad kõik Eesti kalapüüdjate poolt Põlula kalakasvatuskeskusesse 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2017 saadetud kalamärgiste taaspüügiteated, olenemata märgiste päritolumaast. Peaauhindadeks on kaks 5 Hj paadimootorit. Lohutusauhindadeks on Ajakirja Kalastaja poolt väljapandud 10 kalaraamatut.
Eriauhinnad, mis loosimises ei osale, saavad kalastajad, kes on teatanud viie või enama kalamärgise leiust.  
15.30 – 16.30 Ekskursioon RMK Põlula kalakasvatuskeskuses (soovi korral)

Kokkuvõtte ürituse ja loosimistulemuste kohta leiab siit