Laantest lagedateni – see on loodusblogi, mis saab olla abiliseks ja ehk ka innustajaks märgata rohkem enda ümber looduses kulgevat ning ise sinna sagedamini minna. Siin leiavad kajastust värsked, praegu looduses toimuvad sündmused. Blogis toimuvad ülevaated RMK Saaremaal paikneva reaalajas pilti edastava looduskaamera ees end näidanud loomaliikidest ja teavet neist endist. Praegu peamiselt hirvede tegevust jälgivast hirvekaamerast võib sobival ajal saada mäkrade tegemisi edastav mägrakaamera. Sedagi saame näha. Läbi foto- ja videoreportaazide saab  tutvuda loodusradadega, üksikobjektidega ja muude põnevate kohtadega ning sooloesinejatega – olgu nad siis taimed, loomad või inimesed. 

Tiit Hunt Zooloog ja loodusfotograaf 
16. märts 2015

Noor kevad

Kevade märke ja -kuulutajaid tuleb üha juurde. Varajastel pesitsejatel – merikotkastel, ronkadel ja kodukakkudel on juba munadki pesas.
Veel kargetel hommikutundidel on kuulda lõokesi trillerdamas, märgade põldude veeloikudel sagivad häälekalt kiivitajad, ristpardid saabusid juba nädala eest rannalõukasse. Hirvekaamerasse kostub õhtul ja öötundidel kodukaku huikeid ning päeval on kuuldud lendavate hallhanede häälitsusi. Läänemaal nähti isegi ühte väikekajakate salka, kes peaksid meile jõudma tavapäraselt alles aprillikuus.

Paari päeva eest saabusid Keila jõe lähistele põldudele esimesed laululuikede (Cygnus cygnus) rändesalgad. Soome rahvuslind on teel põhjala poole. Laululuikede kevadrände aegseid suurimaid peatuskohti tasub vaatama minna Matsalu ja Haapsalu lahele, Väiksele Väinale ning Pärnu lahele. Lühemaid peatusi teevad nad toiduotsingul ranniku lähedastel ja sisemaa orasepõldudel. Kevadisel ajal võib Eestist läbi rännata hinnanguliselt kuni 20 000 laululuike. Nende rändesalkadega võivad koos olla ka veidi väiksemad ja lühema kaelaga väikeluiged. 

Vastupidiselt tavaliselt põhja suunas levilat laiendavatele liikidele on suursugune laululuik oma levilat laiendanud hoopis lõuna suunal. Nii registreeriti esimene pesitsev laululuigepaar Eestis 1979. aastal Lavassare järvel Pärnumaal. Inimpelgliku liigina asustab laululuik loodusmaastikke, eelistades pesapaigana raba- ja sisemaa järvi  ning rannikuveekogusid. Nüüdseks pesitseb Eestis juba sadakond laululuigepaari.


Halli tooniga laululuiged on möödunud kevadel sündinud noorlinnud.


Segaparv – kuldnokad, kiivitajad ja naerukajakad


Põldlõoke


Kiivitaja


Kühmnokk-luik

Lisa kommentaar

Email again: