Laantest lagedateni – see on loodusblogi, mis saab olla abiliseks ja ehk ka innustajaks märgata rohkem enda ümber looduses kulgevat ning ise sinna sagedamini minna. Siin leiavad kajastust värsked, praegu looduses toimuvad sündmused. Blogis toimuvad ülevaated RMK Saaremaal paikneva reaalajas pilti edastava looduskaamera ees end näidanud loomaliikidest ja teavet neist endist. Praegu peamiselt hirvede tegevust jälgivast hirvekaamerast võib sobival ajal saada mäkrade tegemisi edastav mägrakaamera. Sedagi saame näha. Läbi foto- ja videoreportaazide saab  tutvuda loodusradadega, üksikobjektidega ja muude põnevate kohtadega ning sooloesinejatega – olgu nad siis taimed, loomad või inimesed. 

Tiit Hunt Zooloog ja loodusfotograaf 
03. juuni 2014

Mäger Saaremaal

1957. aastal ilmunud raamatus “ENSV imetajad” on kirjutatud, et mägra esinemise kohta saartel puuduvad viimastest sajanditest andmed.

Kuni 1960. aastani, mil asustati mägrad Saaremaale, ei leidunud seda loomaliiki ühelgi Eesti saarel. Tänapäeval on nad levinud Mandri-Eestis ja saartest vaid  Saaremaal.

Elu saarel sobib mägrale väga hästi ja vahva urulooma arvukus on veerandsajandi jooksul pidevalt tõusnud ning viimased 6-7 aastat püsinud enam-vähem stabiilsena. Keegi ei tea, mitu mäkra Saaremaal elab – on aga teada, et rohkem kui kolmveerand kogu Eesti mäkradest kütitakse Saaremaal. Möödunud aastal kütiti ainuüksi Saaremaal 160 looma ja kogu Mandri-Eestis kokku vaid 76 mäkra.

Tabelit vaadates saame aimdust mägra arvukuse muutuste kohta läbi aja.

Mägra jäljed


Lisa kommentaar

Email again: