Laantest lagedateni – see on loodusblogi, mis saab olla abiliseks ja ehk ka innustajaks märgata rohkem enda ümber looduses kulgevat ning ise sinna sagedamini minna. Siin leiavad kajastust värsked, praegu looduses toimuvad sündmused. Blogis toimuvad ülevaated RMK Saaremaal paikneva reaalajas pilti edastava looduskaamera ees end näidanud loomaliikidest ja teavet neist endist. Praegu peamiselt hirvede tegevust jälgivast hirvekaamerast võib sobival ajal saada mäkrade tegemisi edastav mägrakaamera. Sedagi saame näha. Läbi foto- ja videoreportaazide saab  tutvuda loodusradadega, üksikobjektidega ja muude põnevate kohtadega ning sooloesinejatega – olgu nad siis taimed, loomad või inimesed. 

Tiit Hunt Zooloog ja loodusfotograaf 
11. detsember 2014

Hirvekaamera ette jäi korraga 16 hirve

Hommik, kell on 6.40. Esmalt saabub loomade söödaplatsile neljane seltskond hirvelehmi ja vasikaid, seejärel hirv Huubert kolme lehmaga.
Platsi serva lisanduvad veel kolm noort pulli ja siis veel mõned, kuni neid saab ühel hetkel kokku lugeda lausa 16. Sellist suurt seltskonda pole RMK hirvekaamera ees enne nähtud! Kui palju neid veel kaamera haardest välja jäi? Juba varem tuttavad kuue- ja kaheksaharuliste sarvedega pullid kaamerapilti ei sattunud – küllap olid nemadki siinsamas. Kindlalt võib aga väita, et söödaplatsi on külastanud sel hilissügisel vähemalt 18 erinevat hirve.

Hirved näitavad end kaamera ees rohkem ööpimeduses, päevavalgel on platsil sageli näha ringi sibamas hiirt, seltskonda rasvatihaseid ja paari pasknääri.


Lisa kommentaar

Email again: