Keskkonnamõju analüüsid

Metsas tehtavad tööd mõjutavad paratamatult looduskeskkonda – mõni töö rohkem, mõni vähem. Suurema keskkonnamõjuga tegevused on näiteks metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja metsateede rajamine ning rekonstrueerimine. Sellele eelnevalt on vaja analüüsida planeeritava tegevuse mõju alal paiknevatele väärtustele ning kui vaja, tellida täiendavaid ekspertiise, et hinnata mõju märgadele metsadele või kaitsealustele liikidele.

Tabelis on ära toodud RMK koostatud keskkonnamõju analüüsid ja eksperthinnangud alates 16.10.2018. Varasemad leiate vasakpoolse menüü kaudu avanevatelt lehtedelt. Keskkonnamõju analüüs annab hinnangu, millised tegevused ja millistel tingimustel on lubatud, et nendega ei kaasneks olulist mõju looduskeskkonnale.

Keskkonnamõju analüüsi dokument avaneb klõpsates objekti nimel. Tabelis olevat objekti ja objektiga kaasnevaid faile on võimalik leida klahvikombinatsiooni Ctrl+F abil, sisestades avanevasse otsinguaknasse otsitava sõna (objekti nime, asukoha, töö liigi, valmimisaja vms).

Objekti nimi
Asukoht
Planeeritav töö
Ekspertiis
Asendiplaan
Periood
Loosalu Raplamaametsakuivendus -plaan 2017-2019
Reiu taimla 2 Pärnumaa taimla laiendus  -plaan 2018
Kiusumetsa-PukamardiPärnumaatee -plaan 2017-2018
Ropka-Ihaste Tartumaalooduskaitse taristu -plaan 2017-2018
Lepametsa  Järvamaametsakuivendus -plaan 2017-2018
Õisu metsandiku teed  
Viljandimaa tee -plaan2017-2018
Tagametsa-Tugeda Raplamaa metsakuivendus aug., 2017 plaan 2017-2018
Teenuse TTP-475 Raplamaa metsakuivendus sept., 2018 plaan 2017-2018
PatsuLäänemaametsakuivendus-plaan2016-2018