Kevadsuvised raied

Kevadsuviste raiete puhul peab RMK oluliseks tasakaalu saavutamist äriliste ja keskkonnakaitseliste eesmärkide vahel selliselt, et tagatud oleks: 

  • linnustiku ning loomastiku kaitse tundlikul pesitsus- ja poegimisperioodil;

  • õrnade metsamuldade vee- ja toiterežiimi kaitse;

  • võimalikult väike seenhaiguste levikuoht kevadsuvise raietegevuse käigus.