Vändra metskond

RMK Vändra metskonna kontaktandmed
Metskonna, Randivälja küla, Tori vald, 86814 Pärnu maakond
E-post vandra@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil

Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Vändra metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaart.