Põlvamaa metskond 

RMK Põlvamaa metskonna kontaktandmed
Keskuse tee 1, Ristipalo küla, Räpina vald, 64418 Põlva maakond 
Faks 676 7510 E-post polvamaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Tiit Timberg Metsaülem   6767061 504 5761

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Põlvamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.