Pärnumaa metskond 

RMK Pärnumaa metskonna kontaktandmed
Laiksaare kontor, Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond 
E-post parnumaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Mobiil
Heiki Ärm Metsaülem  503 1423

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Pärnumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.