Regioonid

Kõrgendatud avalike huviga alade määramisega ja lühiajaliste maakasutuslike lepingute sõlmimisega tegelevad RMK regioonid. 

Regioonidega tutvumiseks kliki nimekirjas oleval maakonnal.