Riigimetsa seisundi  ja puidukasutuse prognoos aastateks 2011-2040

Riigimetsa seisundi ja puidukasutuse prognoos hõlmab metsavarude vanuselist jagunemist ja  uuendusraiega tehtavate raiete pindala aastatel 2011 – 2040. Lähteandmeteks on 2011. a. märtsis metsa­registris registreeri­tud RMK poolt hallatavate ja majandatavate metsade inventeerimisandmed.

Loe edasi Keskkonnateabe Keskuse kokkuvõttest.