RMK metsateede, sihtide ja laoplatside kasutamine

RMK oluliseks tegevuseks riigimetsade majandamisel on metsamajandusliku taristu parendamine ja korrashoid. Selleks, et RMK metsateede kasutamine oleks kooskõlastatud ja RMK maal puidu ladustamine hästi korraldatud, sõlmivad RMK metsaülemad metsateede, sihtide ja laoplatside kasutamiseks kokkuleppeid (lepingu näidis).

Soovitud asukohas metsamaterjali ladustamiseks ja väljaveoks palume esitada RMK-le taotlus koos ladustamise skeemiga, kus soovime näha järgmisi andmeid:

  • ladustaja/väljavedaja kontaktid (firma ja vastutaja);
  • ladustamise ja väljaveo orienteeruv kogus (m³);
  • ladustamise ja väljaveo periood (kuupäevade vahemik);
  • raiutava kinnistu katastritunnus.

Taotlusele palume lisada Maa-ameti avalikust veebist väljavõttena asukoha skeem, millel märgitud metsateed, sihid ja laoplatsid, mida soovitakse kasutada.

Taotluse ja asukoha skeemi võib saata e-kirjana RMK metskondadele (vt kontakte). Enne taotluse saatmist tutvu ka RMK metsateede kasutamise hea tavaga siin.