Teade Kuuse küla riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest
28. detsember 2023

Täname kohalikku kogukonda Kuuse küla riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.
Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.
Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kuuse küla riigimetsa majandamise plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud Kuuse küla riigimetsa metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel.
Saaremaa Vallavalitsus on tutvunud metsatööde plaaniga ning kinnitanud, et neil täiendavaid ettepanekuid metsatööde plaanile pole.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
5053706

***

Teade Kuuse küla kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti valmimisest
06.oktoober 2023

Täname Kuuse küla kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamiseks esitatud ettepanekute eest. Tutvusime esitatud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Vastava kokkuvõttega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Oleme koostanud Kuuse küla kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024 – 2033. Projekti koostades lähtusime kogukonna arutelul esitatud ettepanekutest. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna ettepanekuid Kuuse küla kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projektile aadressile saaremaa@rmk.ee hiljemalt 27.10.2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706

***
Kutse Kuuse küla metsatööde arutelule
18. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Saaremaal Saaremaa vallas Kuuse küla lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Kuuse küla metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Kohtume aruteluks RMK Kihelkonna kontoris Kuuse külas 4. septembril 2023 kell 16.00. Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kuuse küla metsatööde plaanimisel aadressile saaremaa@rmk.ee 11. septembriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706