Teade Emumäe ümbruse riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest
13.10.2023

Tänan kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Emumäe riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le tehtud ettepanekute eest.

Tutvusin tehtud ettepanekutega ja koostasin neile vastused. Palun tutvuda kokkuvõttega esitatud ettepanekustest ja vastustest neile RMK kodulehel.

Koostasin ettepanekutest lähtuvalt Emumäe KAH ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024-2033. Minupoolsete soovituste ja metsatööde projektiga palun tutvuda ning avaldada oma arvamust muudatuste tegemiseks või projekti kinnitamiseks kolme nädala jooksul. 

Ootame koostatud Emumäe KAH ala riigimetsade majandamise plaani projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid või kinnitust sobivuse kohta aadressile laane-virumaa@rmk.ee 5. novembriks 2023.

Arvamusi saate avaldada ka aruteluks kohtumisel Salla seltsimajas 29. oktoobril 2023 kell 15.30. 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andres Lavrenov
Lääne-Virumaa metsülem
+372 505 0991
laane-virumaa@rmk.ee

***

Kutse Emumäe kõrgendatud huviga metsaala pikaajalise metsatööde kava koostamise arutelule
10.august 2023

Anname teada, et RMK alustab Lääne Virumaal, Väike-Maarja vallas, Emumäe külas, Emumäe kõrgendatud huviga metsaalal (edaspidi KAH) asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme kohaliku vallavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Emumäe KAH metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehelt.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Kohtume aruteluks Emumäe vaatetorni parklas 16. septembril 2023 kell 11.00, et edasi minna lähedal asuvale Emumäe KAH alale. Kuna viibime arutelul välitingimustes, siis soovitav kasutada ilmastikule ja külastusobjektile vastavat riietust.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval osaleda, kuid soovite teha ettepanekuid metsatööde plaanimise juurde, siis saatke need palun aadressile laane-virumaa@rmk.ee hiljemalt 24. septembriks 2023 aastal.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas või edastada metsaülemale kontaktid potentsiaalsetest huvilistest.

Andres Lavrenov
Lääne-Virumaa metsülem
+372 505 0991
laane-virumaa@rmk.ee