Kutse Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsa plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule
28.04.2022

Oleme ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2023-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel. 
Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule 18.05.2022 kell 17.00 RMK Sonda kontori juures aadressil Tiigi 2, Sonda.
Teeme üheskoos ringkäigu aladel, kuhu oleme tulevaks aastaks metsatöid kavandanud, et selgitada metsas koha peal, mis meil seal plaanis on, miks on need tööd vajalikud ning kuidas me neid teha kavatseme. Samuti kuulame veelkord kohalike kogukondade, elanike ja omavalitsuse ettepanekuid tööde paremaks korraldamiseks.

Ootame koostatud Sonda-Uljaste riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-virumaa@rmk.ee veel nädal aega pärast koosoleku toimumist ehk 25. maiks 2022.a. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel. 

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Alar Süda
Ida-Virumaa metsaülem
506 1698
ida-virumaa@rmk.ee

***

Teade Sonda-Uljaste riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Sonda-Uljaste riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes koostame Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2032. Kava projekti valmimisest ja planeeritud raielankide ülevaatamise ajast teavitame täiendavalt aprillis peale lume sulamist.

Lugupidamisega Alar Süda
Ida-Virumaa metsaülem
506 1698 ida-virumaa@rmk.ee

***

Kutse Sonda-Uljaste metsatööde kavandamise arutelule

2. veebruar 2022

Anname teada, et RMK alustab Ida-Virumaal, Lüganuse vallas Sonda ja Uljaste järve vahel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Sonda-Uljaste metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Sondas RMK Sonda kontori juures 16. veebruaril 2022 kell 14.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Sonda-Uljaste metsatööde plaanimisel, aadressile ida-virumaa@rmk.ee 23. veebruariks 2022.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Alar Süda
RMK Ida-Virumaa metsaülem
ida-virumaa@rmk.ee
506 1698