Uuendusraied Klooga, Kloogaranna ja Kersalu ümbruse riigimetsades

Käesoleva aasta augusti ja septembrisse on RMK kavandanud lageraied Kersalu külas Aida suvilakooperatiivi ja Soodajärve vahelisel alal ning Klooga aleviku ja Kloogaranna küla vahelisel alal. Ala on puhkajate poolt aktiivses kasutuses ja seepärast soovime oma plaanidest varakult teada anda ja tutvustame raiete asukohti ja läbiviimise protsessi ka koha peal looduses. Ala puhkeväärtuse säilimine on oluline ka RMKle ja seepärast oleme kavandanud selle metsamassiivi majandamist hajutatult nii ajas (järgmist raiet ei tehta enne kui praegused langid on uue noore metsaga uuenenud) kui ruumis (väikesed langid on paigutatud metsamassiivis hajutatult). Kõnealusest metsamassiivist on valmivat ja küpset metsa pindalalt ligi kolmandik ning keskealist üle poole pindalast, seega on antud alale uue metsa rajamine erivanuselise metsa saavutamiseks vältimatu. Kavandatud lageraied hõlmavad umbes 10% küpse ja valmiva metsa pindalast, 7,8 ha Kersalu ja Soodajärve vahelisel alal ja 10,9 ha Klooga ja Kloogaranna vahelisel alal.

Raielankidele jäetakse säilikpuudena vanu mände, uue metsapõlvena istutatakse samuti mänd. Raietööde tegemisel hoiame tempot, et kohalike elanike ja puhkajate rahu raietehnika müra ja puidu autotranspordiga võimalikult lühikesel perioodil häirida. Loodame teie mõistvale suhtumisele.

Raietööde ja uue metsa rajamise plaane tutvustame 5. juunil algusega kell 10 Käbimetsa tee lõpus Otu oja ääres oleval lagendikul.

Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
jurgen.kusmin@rmk.ee

Kaardil klikkides avaneb kaart suuremana.
Raiete skeemid (kollane viirutus) piirkonna üldkaardil ja kokkusaamiskoht (punase ringiga) Käbimetsa tee lõpus Otu oja ääres.