Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
12. oktoober, 2016

Jääksoode korrastamine saab uue hoo

RMK kavandab korrastada üle kogu Eesti 2000 hektarit jääksoid. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel loome kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaaladel tingimused taassoostumiseks.  
Tegevus korrastatavatel aladel on lõppenud juba mitukümmend aastat tagasi. Eesmärk on suunata need alad taassoostumisele. Projekteerimisega alustame 2017. aastal ning töödega 2018. aastal. Praegu teeme eeltöid, vaatame planeeritavad tööalad üle ning välitööde põhjal saame hakata konkreetsetel aladel vajalikest töödest rääkima. Mitme ala puhul teeme ka turbasambla osiste külvamist, et taimestumine oleks kiirem. Kindlasti saab see olema väljakutse nii RMK-le, projekteerijatele kui tööde teostajatele, sest kavandame külvi suurematel aladel kui varem Eestis tehtud. Edaspidi kirjutan kindlasti korrastamisaladest pikemalt.

Lisa kommentaar

Email again: