Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
26. märts, 2021

Mis ikkagi toimub vääriselupaikadega ja teiste loodusväärtustega riigimetsas?

Tundub, et metsaga seotud loodusväärtustest, nii kaitse, hävimise kui hävitamise kontekstis pole kunagi nii palju kirjutatud kui viimastel aastatel. Sõltuvalt vaatenurgast on klaas kas pooltäis või pooltühi, kuid meelde jäävad siiski artiklid, kus viidatakse metsaga seotud elurikkuse, olgu siis metsalindude, vanade metsade, kaitsealuste liikide või ka vääriselupaikade hävimisele.
24. november, 2017

Mudakonna koelmute kaevamistööd

Mudakonn on Eestis hõreda levikuga liik, keda ohustab sobivate koelmute vähesus ja maismaa elupaikade kvaliteedi halvenemine. RMK parandas mudakonna koelmute kvaliteeti Karula rahvuspargis ja Elva lähedal Poole külas.

30. jaanuar, 2017

45 000 - äkki tulebki täis!

Kohati ebarealistlikuks peetud poollooduslike koosluste eesmärk 45 000 ha aastaks 2020 on muutumas reaalsuseks. 

Oktoober, 2016

12.10Jääksoode korrastamine saab uue hoo (Katrin Kivioja)

Märts, 2015

30.03Loopealsete taastamine Karala - Pilgusel (Ants Animägi)
05.03Matk Muraka soostikku (Priit Voolaid)
14.02Huvitav leid välitööl (Ants Animägi)
06.02Fantastiline Lanksaare (Priit Voolaid)
04.01Üleujutatud rannaniidud. (Ants Animägi)
09.12Matsalu rahvuspargis valmis Kloostri sild (Kristjan Tõnisson)

Oktoober, 2014

30.10Edusammud Kloostri silla ehitamisel (Ants Animägi)

September, 2014

19.09Mõtteid LOORA infopäevalt (Kristjan Tõnisson)
09.09Tagasi metsakonverentsi juurde (Ants Animägi)

August, 2014

12.08Muljeid Tartu metsakonverentsi 1. päevalt (Priit Voolaid)
08.08Viimane päev Oulus (Kaupo Kohv)
08.084. päev Oulu konverentsil (Kaupo Kohv)
06.082. päev Oulu konveretsil (Kaupo Kohv)

Juuli, 2014

22.07Altnurga saarik muutuste keerises (Kaupo Kohv)

Juuni, 2014

30.06Harilaid hakkab võtma ajaloolist ilmet (Ants Animägi)
26. märts, 2021

Mis ikkagi toimub vääriselupaikadega ja teiste loodusväärtustega riigimetsas?

Tundub, et metsaga seotud loodusväärtustest, nii kaitse, hävimise kui hävitamise kontekstis pole kunagi nii palju kirjutatud kui viimastel aastatel. Sõltuvalt vaatenurgast on klaas kas pooltäis või pooltühi, kuid meelde jäävad siiski artiklid, kus viidatakse metsaga seotud elurikkuse, olgu siis metsalindude, vanade metsade, kaitsealuste liikide või ka vääriselupaikade hävimisele.
24. november, 2017

Mudakonna koelmute kaevamistööd

Mudakonn on Eestis hõreda levikuga liik, keda ohustab sobivate koelmute vähesus ja maismaa elupaikade kvaliteedi halvenemine. RMK parandas mudakonna koelmute kvaliteeti Karula rahvuspargis ja Elva lähedal Poole külas.

30. jaanuar, 2017

45 000 - äkki tulebki täis!

Kohati ebarealistlikuks peetud poollooduslike koosluste eesmärk 45 000 ha aastaks 2020 on muutumas reaalsuseks. 

Oktoober, 2016

12.10Jääksoode korrastamine saab uue hoo (Katrin Kivioja)

Märts, 2015

30.03Loopealsete taastamine Karala - Pilgusel (Ants Animägi)
05.03Matk Muraka soostikku (Priit Voolaid)
14.02Huvitav leid välitööl (Ants Animägi)
06.02Fantastiline Lanksaare (Priit Voolaid)
04.01Üleujutatud rannaniidud. (Ants Animägi)
09.12Matsalu rahvuspargis valmis Kloostri sild (Kristjan Tõnisson)

Oktoober, 2014

30.10Edusammud Kloostri silla ehitamisel (Ants Animägi)

September, 2014

19.09Mõtteid LOORA infopäevalt (Kristjan Tõnisson)
09.09Tagasi metsakonverentsi juurde (Ants Animägi)

August, 2014

12.08Muljeid Tartu metsakonverentsi 1. päevalt (Priit Voolaid)
08.08Viimane päev Oulus (Kaupo Kohv)
08.084. päev Oulu konverentsil (Kaupo Kohv)
06.082. päev Oulu konveretsil (Kaupo Kohv)

Juuli, 2014

22.07Altnurga saarik muutuste keerises (Kaupo Kohv)

Juuni, 2014

30.06Harilaid hakkab võtma ajaloolist ilmet (Ants Animägi)