Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
30. märts, 2015

Loopealsete taastamine Karala - Pilgusel

Veebruaris alanud 25 ha loopealsete taastamistöö Karala - Pilguse hoiualal on lõpule jõudmas.

Karala - Pilguse hoiualal, Katri panga vahetus läheduses, andsime 2014. a rendile aja jooksul suures osas kinnikasvanud loopealseid. RMK korraldas poollooduslike koosluste taastamiseks hanke ning 2015. a veebruari lõpus alustati taastamistööga. Tänaseks on raie lõpetatud ja väga ligikaudse arvestuse järgi  ootab transportimist 2100 tm hakkepuitu. Raiutud puidu vallid on aukartustäratavad. Allolevatel piltidel on üks 400 m pikkune "müür". Puiduvirnade kogupikkus on 970 m. Töö lõpetavad oksakorjajad (mitte pildil olevad isikud).


Looduskaitsetalituse tööjuht Martin Tishler (vasakul) vaatab objektil üle giljotiinitööd. Valli ots on näidatud noolega.Hakkepuiduvall on traktorist kõrgem.Katri panga ja tööala asukoht Saaremaal.

Lisa kommentaar

Email again: