Pruunkaru (Ursus arctos)

Eestis on karud elanud juba väga pikka aega. Praegu loendatakse kogu Eesti peale 650–700 karu, nende arv püsib stabiilsena.

Karude jooksuaeg kestab mai keskpaigast juuni keskpaigani. Talveuinak algab tavaliselt novembris ja kestab märtsi-aprillini. Pojad sünnivad karul reeglina jaanuaris. Vastsündinud on väga pisikesed ja nende sünnikaal ei ületa poolt kilogrammi. Peletades jaanuaris-veebruaris poegadega emakaru pesast eemale, ei naase emakaru tavaliselt enam poegade juurde.

Suguküpseks saavad karud 3-aastaselt ja poegivad 4-5 aasta vanuselt. Emakarul sünnivad pojad üle aasta. Täiskasvanud karu kaal võib ületada 200 kg. Karudele rajatakse söödapõlde ja -kohti. Karu ainsaks vaenlaseks on inimene.

Karule, välja arvatud poegadega emakarule, võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini tema tekitatud kahjustuste piirkonnas, et vältida edasisi kahjustusi. Seega – küttida võib nn nuhtlusisendeid.

Enim karusid elab Virumaal ja Jõgevamaal. Tagamaks karude ühtlast levikut Eestis, välditakse emakarude küttimist lõunapoolsetes maakondades. Reeglina on kütitud täiskasvanud karude trofeed medaliväärsed.