Linnud

Eestis võib jahti pidada 32-le linnuliigile. Kevadine linnujaht on keelatud. Vastavalt jahieeskirjale võib lindudele jahti pidada järgmistel aegadel:

 • Kaelustuvile võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti
  1. augustist 31. oktoobrini. 
 • Metskurvitsale võib pidada otsi-, varitsus- või hiilimisjahti ning jahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga (seisulinnukoerad, retriiverid, spanjelid) 1. augustist 30. novembrini.  
 • Nurmkanale võib pidada otsijahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga (seisulinnukoerad, retriiverid, spanjelid)
  1. septembrist 31. oktoobrini.
 • Jahifaasanile võib pidada otsi-, varitsus- või hiilimisjahti või jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga (hagijaga) 1. oktoobrist 28(29). veebruarini.
 • Künnivaresele ja hallrästale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti väljaspool pesitsusaega (1.augustist 31.märtsini) kahjustuste vältimise eesmärgil

 • Hallvaresele ja kodutuvile võib pidada peibutus-, hiilimis- või varitsusjahti ning jahti varesemõrraga 1. juulist 31. märtsini.
 • Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga (hagijaga), 20. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.

 • Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga (välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga (hagijaga)) ning arvukuse reguleerimise eesmärgil jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini. Merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel võib partlastele, kajakalistele, laugule ja tikutajale pidada jahti 20. augustist 30. novembrini.