Ilves (Felis lynx)

Ilves on elutsenud Eesti aladel alates jääajajärgsest ajast. Hariliku ilvese värvus varieerub suures ulatuses. 

Keskmiselt on Eestis ilvestel 100 pesakonda, metskitsepopulatsiooni madalseis on oluliselt kahandanud ka ilveste arvukust. Praegu näitab arvukus mõõdukat tõusutrendi, 2015. aasta sügiseks prognoositakse üldarvuks u 450 ilvest.

Ilves on lihatoiduline. Eestis on tema põhilised saakloomad jänesed, metskitsed, närilised ja linnud.

Ilveste jooksuaeg on veebruaris-märtsis. Enamasti sünnib mais 2–3 kutsikat, kes jäävad ema juurde kuni aastaseks saamiseni. Suguküpseks saavad ilvesed 2-aastaselt. Kaal on enamasti 10–20 kg, kuid vanad loomad võivad kaaluda isegi üle 30 kg. Peale inimese võib ilvesele ohtlikuks saada ka hunt.

Ilvesele, välja arvatud kutsikatega emailvesele, võib pidada peibutus-, varitsus-, hiilimis- või ajujahti ning jahti jahikoeraga 1. detsembrist kuni jahiaasta lõpuni.

Ilvese küttimismaht jaotatakse maakondlikult küttimiskvoodi alusel. Ilvese küttimise edukus sõltub palju lumeoludest. Võimalusel peetakse ilvesejahti metsseajahi kõrvalt. Reeglina on kõik täiskasvanud isendid medaliväärsed.