Jahilubade kordusenampakkumine 2016/2017


RMK korraldab kirjaliku kordusenampakkumise jahilubade võõrandamiseks Kilingi-Nõmme ja Kuressaare jahipiirkondade jahialadel.

Kirjaliku enampakkumise läbiviimine korraldatakse RMK juhatuse liikme 23. märtsi 2016. a käskkirja nr 1-5/46 alusel.

Enampakkumisele pannakse kahte tüüpi jahiload:

1. Füüsilisest isikust jahimehele müüakse jahiala sõralistest suurulukite jahilubade ostu eesõigus 2016/2017 jahihooajaks ostupiiranguteta. Jahiload võõrandatakse enampakkumise võitnud jahimehele RMK käskkirjaga kinnitatud hinnakirja alusel. Teenuse eesmärk on aastaringse jahipidamisvõimaluse pakkumine 3 jahialal jahimehele/jahiseltskonnale, kes soovib kompleksselt jahiala kasutada või ei oma piisavalt muid jahipidamisvõimalusi. Enampakkumise võiduga kaasneb jahialalt seireandmete ja kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumise, väikekiskjate, kobraste ning arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalse küttimise kohustus.

2. Juriidilisele isikule või füüsilisest isikust jahimehele müüakse kolmepäevane jahilubade pakett, mille saab kokkuleppeliselt realiseerida ajavahemikus 1.oktoober 2016 kuni 31.jaanuar 2017.a. Jahilubade paketid sisaldavad konkreetse arvu soolises ja vanuselises jaotuses erinevate sõraliste jahilubasid. Enampakkumisele pannakse Mändjala jahiala 7 tähtajalist jahilubade paketti ostupiiranguteta. Teenuse eesmärk on laiendada RMK jahialadel jahipidamisvõimalusi ja pakkuda eelkõige firmadele ühisjahi korraldamise võimalust.

Jahilubade ostu eesõiguse või jahilubade paketi omandamine toimub kirjaliku enampakkumise korras. Pakkumused tuleb esitada 5.aprilliks 2016.a. RMK Ristipalo kontorisse Põlvamaal.
Vaata lähemalt siit …