Laantest lagedateni – see on loodusblogi, mis saab olla abiliseks ja ehk ka innustajaks märgata rohkem enda ümber looduses kulgevat ning ise sinna sagedamini minna. Siin leiavad kajastust värsked, praegu looduses toimuvad sündmused. Blogis toimuvad ülevaated RMK Saaremaal paikneva reaalajas pilti edastava looduskaamera ees end näidanud loomaliikidest ja teavet neist endist. Praegu peamiselt hirvede tegevust jälgivast hirvekaamerast võib sobival ajal saada mäkrade tegemisi edastav mägrakaamera. Sedagi saame näha. Läbi foto- ja videoreportaazide saab  tutvuda loodusradadega, üksikobjektidega ja muude põnevate kohtadega ning sooloesinejatega – olgu nad siis taimed, loomad või inimesed. 

Tiit Hunt Zooloog ja loodusfotograaf 
27. oktoober 2014

Meriforellid ehitavad pesa

Juba septembris ujusid meriforellid jõgede suudmete lähistel põlvekõrguses meres ja ootasid õiget aega, et saaks minna jõkke kudema.
Kätte ongi jõudnud meriforellide kudemisaeg. Madalates kärestikulistes jõgedes, kus vett on tänaseks piisavalt, võib selle kaldal vaikselt jalutades kuulda monotoonse veevulina taustal tugevamaid sulpsatusi ja plartsatusi. Just seal võibki aset leida forellidele elutähtis protsess, kus emaskala süvendab pesalohku, et sinna heita marjaterad ning isaskala saaks need niisapilvega viljastada. Samal ajal kui marjakala pesa ehitab, väristab isane meriforell aeg-ajalt keha ning naksab emaskala vahest sabast, ergutamaks väljavalitut kiirematele tegudele.

Videost saab näha segamatult tegutsevaid meriforelle. Meriforellid, nagu lõhedki, on kalad, kes alustavad oma elu jões ja laskuvad pärast paar-kolm aastat kestvat jõeelu end turgutama merre, et juba mõne aasta möödudes tulla täiskasvanuna tagasi kudema sinna, kus ise sündisid.

Lisa kommentaar

Email again: