Lisalugemist

Raamatud

Konverentsid

19. detsembril 2007. aastal korraldas RMK Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses konverents “Pärandkultuur metsas - väärtustamata väärtused”

Ettekanded

Konverents oli INTERREG IIIA programmist rahastatud projektide "Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine" ning "Pärandkultuuri tähtsustamine loodusturismis" lõpuüritus, mille korraldas projekti juhtparnterina Riigimetsa Majandamise Keskus

25. märtsil 2010. toimunud konverentsi “Pärandkultuur metsas - väärtustamata väärtused II” ettekanded

Ettekanded:
Lembitu Tarang, pensionär  - Pärandkultuuri ajalooline roll ühiskonnas (EST)
Toivo Meikar, Eesti Maaülikool - Ajalooline Liivimaa kui Eesti-Läti ühisosa (EST)

I osa: Taimed ja pärandkultuur 
Toomas Kukk,  Pärandkoosluste Kaitse Ühing (EST, ENG)
Andris Grinbergs, Läti Kaljujooniste Selts (EST, ENG)
II osa: Vaimsus ja pärandkultuur 
Helgi Põllo, Hiiumaa muuseum (EST, ENG)
Sandra Zirne, Läti Muinsuskaitseamet (EST, ENG)

III osa: Milleks meile pärandkultuur? 
Jürgen Kusmin, RMK (EST, ENG)
Martinš Lukins, Läti Ülikool (EST, ENG)

Konverents toimus Eesti-Läti programmist rahastatud projekti "Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks" raames, selle korraldas projekti juhtparnterina Riigimetsa Majandamise Keskus.

24. märtsil 2011. Tartus toimunud pärandkultuuri seminari ettekanded
Seminar toimus Eesti-Läti programmist rahastatud projekti "Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks" raames, selle korraldas projekti juhtparnterina Riigimetsa Majandamise Keskus.

6.oktoobril 2011 toimus Viljandis konverents “Pärandkultuur metsas - väärtustamata väärtused IIl“

I osa: Kultuuriväärtuste hoidmisest

II osa: Koostöö tähtsus ja tulemused

III osa: Omanik ja kultuuriväärtused

Konverents oli INTERREG IVa programmist rahastatud projekti " Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi avardaja " lõpuüritus, mille korraldas projekti juhtparnterina Riigimetsa Majandamise Keskus

Artiklid

Klipid

Infovoldikud