Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
11. detsember, 2014

Toimus Endla looduskaitseala Linnusaare ja Kaasikjärve raba servaalade taastamisprojekti tutvustamine

10. detsembril toimus Koeru Kultuurimajas projekti "Endla looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööde projekt" avalikkuse kaasamise koosolek, kus kõik huvilised said tutvuda projektiga ning esitada omapoolseid ettepanekuid.

11. detsember, 2014

Toimus Endla looduskaitseala Linnusaare ja Kaasikjärve raba servaalade taastamisprojekti tutvustamine

10. detsembril toimus Koeru Kultuurimajas projekti "Endla looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööde projekt" avalikkuse kaasamise koosolek, kus kõik huvilised said tutvuda projektiga ning esitada omapoolseid ettepanekuid.