Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
10. detsember, 2014

Maaülikoolis toimus taas Mullapäev!

5. detsemberil toimus Eesti Maaülikooli aulas Mullapäeva ja Seirefoorumi teaduslik-praktilise suunitlusega ühisüritus - "Seirefoorum ja V Mullapäev", kus käsitleti muldade seire, kasutamise ja kaitsega seotud teemasid.5. detsember on ülemaailmne Mullapäev ning juba viiendat aastat tähistati ka Eestis 5. detsembril Mullpäeva ühisüritusega, mille eesmärgiks on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

2014. aasta muld on leostunud muld, mis on viljakas ja huumusrikas muld, mis on tekkinud lubjakivisel lähtekivimil. Leostunud muld moodustab ca 7,6% Eesti muldkattest. Leostunud muld on universaalse kasutussobivusega - sobib nii kultuurtaimede kui ka metsa kasvatamiseks (loe lisa: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/).

Ühisüritusel tuli ettekandmisele üheksa suulist ettekannet ning hulgaliselt stendiettekandeid, lisaks kuulutati välja "Aasta muld 2015".

2015. aasta mullaks kuulutati pidulikult paepealne muld ning tunnuslauseks on - "Õhuke muld Eesti rahvuskivil"!


Allikas: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/uldinfo/pilt/fotogalerii/v-mullapaev/


Paepealset mulda tähistatakse lühendiga "Kh". Paepealne muld on tekkinud paekivil ja mullakiht on õhem kui 30 cm. Paepealsed mullad moodustavad vaid ca 1,2% Eesti muldkattest ning need on levinud peamiselt Põhja-Eesti, Loode-Eestis ja saartel.
Allikas: http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/

 
Allikas: http://kogud.emu.ee/mullamuuseum/


Lisaks kõigele eelnevale on 2015. aasta kuulutatud Rahvusvaheliseks Mulla-aastaks. Seetõttu võib uue aasta saabudes julgelt Head Mulla-aastat soovida! :)
Lisa kommentaar

Email again: