RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
09. juuni, 2021

RMK jõudis Otepääl Apteekrimäe esimeste raiete osas kohalikega kokkuleppele

Vastavalt kogukonna soovile jääb raiumata üks vanade mändide ja kuuskedega eraldis. Metsa seisukorda arvestades läheb tuleval aastal lageraiesse kaks kuivavate kuuskedega metsatükki, ent lageraiete pindala on esialgsest rohkem kui hektarijagu väiksem.

„Inimeste suurim hirm on sõna lageraie, aga nende kahe eraldise puhul valikraiet teha ei saagi, sest need on juba praegu hõredamad normidest, mille korral oleks valikraie seadusega veel lubatav,“ tõdes Valgamaa metsaülem Risto Sepp, kes käis hiljuti koos kogukonna, sh vallavalitsuse esindajatega metsas kõnealuseid metsatükke üle vaatamas ja selgitusi jagamas.

„Mõlemal eraldisel kasvavad kuused, osa neist on juba kuivanud ning selleks, et sealse metsa seisukorda paremaks muuta ja uus mets kasvama saada, on kõige parem teha lageraiet,“ selgitas Sepp.

Pärast raiet istutab RMK kogukonna soovil eraldistele kased.

Ka metsatöid tehes arvestab RMK kohalike ettepanekutega ja viib need läbi puhkemetsale kohaselt.

„Kergliiklustee äärde jäävalt langilt koristame lamapuidu ja raiejäätmed ära,“ täpsustas Sepp. „Leppisime kokku ka, et loodusliku mitmekesisuse tagamiseks säilitame teisel langil loodusliku tekkega lamapuidu ja väärtuslikud puud, mis ei takista metsa uuenemist.“

Samuti märgitakse enne raietööde algust koos kohalikega ära pärast metsatöid kasvama jäävad puud.

Sepa sõnul on lageraiesse minevad eraldised väiksed – üks 0,3 ja teine 0,4 hektarit ning raietega tehakse algust tuleval aastal. Esialgse metsatööde kava projekti kohaselt oli lageraie plaanis aga 2,4 hektaril.

„Metsakorraldaja hindas tänavu Apteekrimäe metsa uuesti üle ja saame osadel aladel raietega veidi veel oodata,“ sõnas Sepp.

Uuendusraie oli plaanis ka kergliiklusteest loodesse jääval üle hektari suurusel metsaeraldisel, kuid kogukonna soovidele vastu tulles jääb see tegemata.

„Vastavalt vajadusele teeme seal sanitaarraiet, mille kooskõlastame kohaliku omavalitsusega,“ märkis metsaülem.

Järgmise etapina kavatseb RMK Apteekrimäe ümbruses metsi majandada 2026. aastal, nende üle hakatakse kohalikega arutama eeloleval sügisel.

Lisa kommentaar

Email again: