RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
29. oktoober, 2021

Puisniidu taastamine Naissoo looduskaitsealal

Pärnumaal Lääneranna vallas Kõima külas Naissoo looduskaitsealal taastasime 2020. aastal 3,5 ha suuruse puisniidu. Käesoleval aastal alustas rentnik puisniidu hooldamist.

Pikka juttu selle väikese puisniidu kohta teha ei ole, pildid räägivad rohkem. Peamiselt haabade ja sarapuuga kinni kasvanud puisniidul tegime taastamistööd 2020. a kevadel. Peale esmast taastamistööd võttis rentnik ala vastu, et edaspidi ise jätkata vajalike hooldustöödega. RMK poolset juure- ja kännuvõsude järelpurustamist ta ei soovinud. aastakümnetega üsna kinnikasvanud alast on kujunemas kaunis puisniit.

Asukoht
Puisniit asub Koonga küla keskelt 3,5 km kaugusel Pärnu-Jaagupi poole suunduva tee ääres.


2019. aasta märts

Pilt enne taastamistööd, mis on tehtud 2019. a. märtsis.

Taastatav ala 2019. a märtsis. Puisniit on kinni kasvanud peamiselt haava ja sarapuuga.

2020. a märts ja aprill

Materjali kokkuvedu väikese erisurvega masinaga.

Pooleliolev taastamistöö.

Kändude freesimine.

Kännufrees.

Võsude purustamine kettpurustiga.

Võsud on purustatud, kuid ala on raidmetest veel koristamata.

2021. a oktoober

Rentnik on ala hooldanud. Võsud ja hein on niidetud ja niide eemaldatud.

Vaade peale taastamisraiet esmakordselt hooldatud alale.

2021. a oktoobris.

2021. a oktoobris.

Kui ala korrapäraselt hooldada, saame tükikese kaunist ja liigirikast puisniitu.

Taastamistöö tegi RMK hankel ja juhendamisel FIE Janno Torop. Töö kiidab tegijat!

Lisa kommentaar

Email again: