Juhised looduses liikujale

Tutvu enne loodusesse minekut soovitustega, mis aitavad sul oma retke paremini ette valmistada ja keskkonda säästa.
 • Kavanda ja valmista matk hoolega ette
 • Pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest
 • Liigu ja tee laager jälgi jätmata
 • Tee tuld läbimõeldult
 • Korista enda järelt prügi
 • Pese nõusid ja ennast kuival maal
Täname sind keskkonnateadlikkuse eest!

Kavanda ja valmista matk hoolega ette
 • Eelista olemasolevaid matkaradasid, sest ka matkamine koormab keskkonda.
 • Kasuta liiklusvahendeid, mis kasutavad võimalikult vähe fossiilseid kütuseid. Eelista pikkade matkade puhul rongi või liinibussi, sõiduauto puhul katsu kasutada ühte sõiduautot mitme inimese peale.
 • Matkavarustust võid ka üürida või laenata, kõike ei pea tingimata endale ostma.
 • Paki oma toit korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse. Nii vähendad matkal tekkivaid jäätmeid.
Pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest
 • Tee endale selgeks piirkonna kohta käivad juhised ja piirangud. Pea nendest kinni.
 • Igaüheõiguste all mõeldakse looduses vabalt liikumise õigust kõikide maaomanike maadel viisil, mis ei too endaga kaasa paha ega segadust.
 • Pea meeles, et liikumist ja muid igaüheõigusi on piiratud looduskaitsealadel ja matkaaladel, õuealadel, põldudel ja istandikel, samuti ametivõimude otsusega ka mõnedel muudel aladel.
 • Mujal võid matkata igaüheõigusi järgides, kui ei tee pahandust ega tekita segadust.
 • Kasuta ka treenitud koeraga (vm. koduloomaga) loodusmaastikel või matkaradadel liikumiseks alati jalutusrihma.
Liigu ja tee laager jälgi jätmata
 • Kasuta tähistatud matka- ja teeradu, et maastikku asjata mitte kulutada.
 • Tee laager selleks tähistatud kohta. Kui sellist paika läheduses pole, vali  juba varem kasutuses olnu. Väldi sambliku- ja muid tundlikke pinnaseid.
 • Käitu nii, et sinust ei jääks laagripaigale jälgi.
 • Liigu maastikul taktitundeliselt – ära tee liigset lärmi ega häiri loomi.
Tee tuld läbimõeldult
 • Uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud, teavet saad päästeala infotelefonilt 1524 või lähimast RMK teabepunktist.
 • Lõkke tegemisel eelista kattega lõkkekohta.
 • Järgi kõiki juhiseid looduses ja ette valmistatud lõkkekohal.
 • Ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses, lepi teiste kasutajatega.
 • Kasuta tule tegemisel valmis puid või mahalangenud oksi, ka põlevad looduslikku päritolu jäätmed võid põletada lõkkes.
 • Hoia lõke korralikult põlev, ent samas võimalikult väike.
 • Kasutatud grillsöed kalla lõkkeasemele.
 • Ole tähelepanelik ja ära jäta lõket valveta. Lahkudes kustuta lõke korralikult.
 • Ära suitseta metsas.
 • Metsapõlengust teata telefonile 112.
 • Pea meeles, et lõket tohib teha ja telkida vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.
Korista enda järelt prügi 
 • Kõik, mille jõuad metsa viia, jõuad sealt ka välja tuua. Isetegevuslik prügimajandus koormab loodust vähem ning ei tekita nii palju lärmi ja jälgi kui prügi koristamine masinatega.
 • Kui sa oma prügi ise ära ei vii, pane orgaanilised jäätmed (teekotikesed, kohvipaks, toidujäägid) lähedal asuvasse prügikasti.
 • Tuldvõttev prügi põleta tuleasemel, kuid ära tee seda tuleohtlikul ajal. Ära põleta alumiiniumfooliumi sisaldavaid pakendeid ega plastikut.
 • Kasuta tualettpaberit säästlikult.
Pese nõusid ja ennast kuival maal
 • Kogu pesuvesi nõusse ja nõruta see peale pesu maasse. Nõnda ei saastu veekogud.
 • Pese ennastki samal moel.
 • Mõtle hoolikalt, kas vajad pesuvahendeid. Enamasti piisab ka vaid veest.

Lähemad üritused üle Eesti