RMK ja Kolga kogukond leppisid kokku järgmise kümne aasta metsatöödes 22.06

21. juuni õhtul allkirjastatud kaasamiskokkuleppes pandi paika, mis mahus ja mil viisil majandab RMK järgmise kümne aasta jooksul Harjumaal Kuusalu vallas asuva Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsi.