Looduskasutuse tegevusvaldkond

RMK Sagadi metsakeskuse kontaktandmed

Sagadi, Vihula vald, 45403 Lääne-Virumaa
tel 676 7888, e-post sagadi@rmk.ee

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Helen Luks Sagadi metsakeskuse juhataja  502 4492
Anne Merivald
Infospetsialist  
520 7519
Tiia Traks
Müügijuht
676 7827 534 84328
Ain Kütt Muuseumi juht  
5334 5849
Tiina Jamsja
Looduskooli metoodik

512 5727
Tiina Reintal Looduskooli metoodik   513 7405