Mis on puude taga?

Mure Eesti looduse ja sealhulgas Eesti metsa pärast on omandanud meie ühiskonnas üllatavalt laia kandepinna, seega on enam luubi all ka RMK töötajate tegemised. Mets kui kooslus, mets kui elupaik, mets kui puhkekeskkond, mets kui taastuv loodusvara, mets kui muutuv ja arenev superorganism on kõik osad suurest pildist, mida on keeruline lihtsustatult seletada või paari lausega kokku võtta. Seepärast peame vajalikuks kaasata avalikkust vastuste otsimisse – minna üheskoos metsa ja rabasse, rahvusparki ja metsateele, raielangile ja jõeveerele. Nõnda on meil aega selgitada ja arutleda ilma kiirustamata, rääkida riigimetsast sisuliselt ja puujuure tasandilt.

„Mis on puude taga?“ – see võib endas kätkeda väga erinevaid käsitlusnurki. Puude taga võib näha oma põhikirjalisi ülesandeid täitvat riigimetsa majandajat või täiendavat kaitset vajavaid salumetsi, lendoravat või energiamuresid. Puude taga võib näha nii head kui halba, nii leebet kui ka äärmuslikku suhtumist, kuid kindlasti tasub selles näha ja hinnata lihtsat, siirast ja avatud huvi – mis siis ikkagi on puude taga?

Vastuste- ja osaluspäevad toimusid 2017. aastal üle Eesti.