RMK Teadusseminar 14.02.2014 Dorpati konverentsikeskuses, Tartus

RMK korraldab 14.02.2014 Tartus seminari RMK rahastatavate rakendusuuringute tulemuste tutvustamiseks. Seminaril tutvustatakse kuue käimasoleva rakendusuuringu käigus kogutud infot, lisaks annavad oma teadustööst ülevaate maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid.

Seminarile on oodatud metsanduse ja looduskaitse valdkonna töötajad, samuti metsaomanikud ja üliõpilased, kellele pakuvad huvi rakendusliku tähtsusega teadusuudised. Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saalis toimuvale seminarile saab registreeruda kuni 12. veebruarini, osavõtt tasuta.

09.30 10.00 Saabumiskohv
10.00 10.05 Avasõnad
10.05 10.30 Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine Hardi Tullus, Raul Rosevald, Ivar Sibul, Rein Drenkhan, Tea Tullus, Eino Laas, Allar Padari, Risto Sirgmets, Andres Jäärats
10.30 10.55 Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine Veiko Uri, Jürgen Aosaar, Mats Varik, Andres Jäärats, Rein Drenkhan, Linnar Pärn, Peeter Muiste, Vahur Kurvits
10.55 11.10 Kohvipaus
11.10 11.30 Proovitüki servaefekti tasandamine virtuaalse puistu rekonstrueerimisega doktorant Ando Lilleleht
11.30 12.05 Metsise elupaiga struktuuri kriitiliselt oluliste elementide selgitamine, metsamajandusliku tegevuse mõju hindamine nendele ning tulemuslike taastamismeetmete väljatöötamine Asko Lõhmus, Urmas Saarma, Harri Valdmann, Pauli Saag, Ivar Ojaste, Egle Soe, Karli Ligi, Ragne Oja, Elin Soomets
12.05 13.00 Lõuna
13.00 13.20 Kuivenduse mõju metsale - Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel doktorant Argo Strantsov
13.20 13.45 Süsiniku- ja lämmastikuringe muudetud hüdroloogilise režiimiga metsades Martin Maddison, Helina Maanso, Järvi Järveoja, Raili Hansen, Jürgen Aosaar, Mats Varik, Ivika Ostonen, Marika Truu, Kaido Soosaar, Alar Teemusk, Jaak Truu, Veiko Uri, Ülo Mander
13.45 14.05 Metsa kõrguse hindamine ja võrastiku struktuuri kirjeldamine aerolidari andmete alusel doktorant Tauri Arumäe
14.05 14.30 Metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte Kalev Sepp, Erik Terk, Andres Viia, Külliki Tafel-Viia
14.30 14.50 Kohvipaus
14.50 15.15 Neonikotinoidide ja biopestitsiidide mõju uuendusraietega kaasnevate putukkahjurite ning nende looduslike vaenlaste käitumisele Ivar Sibul, Irja Kivimägi, Rein Drenkhan, Urmas Kõljalg, Enno Merivee, Kadri Põldmaa, Katrin Jõgar, Angela Ploomi,  Tiia Drenkhan
15.15 15.35 Juuremädanike levikust viljakates kasvukohatüüpides doktorant Tiia DrenkhanRegistreerumine teadusseminarile on lõppenud, kohad on täis.