Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
09. september, 2014

Tagasi metsakonverentsi juurde

Mõned muljed konverentsi kolmandast päevast (Priidu alustatud jutu jätkuks)

Konverentsi teisel päeval (12.08) toimus väljasõit loodusesse. Sel päeval olid meie osakonna inimesed kontoritööl.

Kolmandal päeval (13.08) jätkusid ettekanded Dorpat Konverentsi- ja Peokeskuses. Nagu kõikidel ettekannete päevadel, alustati kahe 45-minutilise esitlusega suures auditooriumis ning siis, peale kohvipausi, jagunesid ettekanded sektsioonidesse. Kolmes lähestikku paiknevas ruumis toimusid paralleelselt 20-minutilised esitlused. Kuulajad võisid liikuda ühest ruumist teise vastavalt neid huvitavale teemale oma äranägemise järgi.

Läbivateks teemadeks olid häiringute mõjud metsadele ja ökosüsteemidele. Räägiti nii looduslikest kui esilekutsutud häiringutest. Mida teha häiringu toimumise järel, sõltub eesmärgist – kas on tegemist majandatavate alade või looduskaitseliste objektidega, kas kaitsta protsessi või seisundit jne.

Väga paljud ettekanded käsitlesid põlenguid – nii looduslikke kui esilekutsutuid. Üldmulje jäi, et tuli on üks olulistest ja vajalikest nähtustest paljude koosluste, ökosüsteemide ja liikide
dünaamikas. Loomulikult – piiratud ulatuses.

Teine enamkäsitletud häiringute valdkond oli tuul (torm). Mööda ei mindud ka lumest ja pakasest ega putukatest. Põgusalt käsitleti rohumaade metsastumist ja metsastamist ning ühe ettekandja poolt ka metsakuivendust.

Osalejaid oli mitmetest erinevatest riikidest üle maailma ning esindatud olid nii metsa majandajad, looduskaitsjad kui poliitikud, teadlased ja praktikud. Arvatavasti oli kõigil võimalik leida midagi uut ja huvitavat.

Lisa kommentaar

Email again: