RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
15. aprill, 2016

Taastatud loopealsed Sarve poolsaarel

Lõpetati loopealsete taastamistööd Hiiumaal Sarvel.

Sarve poolsaare lõunatipus jõudsid lõpule loopealsete taastamistööd 35 ha suurusel pinnal. Ala Sarve sadama ümbruses oli aastakümneid hooldamata ja üsna tihedalt mändidega kattunud. Peale mändide eemaldamist ja kadakate harvendamist avanes väga kaunis maastik. Sarve eripäraks ja harulduseks kogu Eesti mõistes on kindlasti sealsed lookaasikud paeklibuvallidel. Lookaasikud raiuti neid piiravatest ja väljatõrjuvatest mändidest kenasti vabaks. Töö on tehtud eeskujulikult - kännud lõigatud maapinnaga praktiliselt ühetasaseks ning raidmed koristatud väga hästi. Töid teostas MTÜ Sarve Aksli.Vaade alale 2014. a aprillis.


Sama koht 2016. a aprillis.


Veel üks vaade 2014. a aprillist.


Männid on 2016. a veebruariks eemaldatud, teha jääb veel kadakate harvendamine.


Sama koht 2016. a aprillis.


Veel üks kaader 2016. a veebruarist.


Ja sama koht 2016. a aprillis.


Avatud maastik. Pildil on ka töö tegija Ergo ning tööd hindab RMK tööjuht Timo.


Aaasta tagasi merd siit näha ei olnud.


Avatud rannaala.


Rannas on kümneid ja kümneid meetreid kalurite "pärandust", mis kerib tööriistade vahele ja siis on jälle tükk tegemist töövahendite vabastamisega.


Siin on liinid hästi nähtaval.


Võrgud on rabedaks muutunud, kuid ikka veel piisavalt sitked ja masinatele takistuseks.


Samuti oli töödele takistuseks suures koguses metallijäätmeid, eriti mitmesuguseid traate.


Aga takistustest saadi jagu ja töö kiidab tegijat. Taamal paistab lookaasik.


Lookaasik paeklibuvallil.


Varsti on ala hooldamas ka lambad. Rentnik, taastamistöö teostaja MTÜ Sarve Aksli, pidi olemasolevale karjale juurde saama veel 360 lammast. Alustatud on aedade ehitamist.


Lisa kommentaar

Email again: