RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
19. veebruar, 2017

Taastamistööl avanenud asundusala Röösal

2017. a veebruaris taastati poollooduslikku kooslust Saaremaal Tõnija hoiualal Röösa (Rõõsa) külas. Tööde käigus avanes kadakate ja mändide alla mattunud vana asunduskoht.

Paar aastat tagasi esitas rentnik RMK-le taotluse poolloodusliku koosluse hooldustingimuste parandamiseks. Hooldatav ala oli kattunud tiheda puittaimestikuga, kaotamas looduskaitselist väärtust ja toetusnõuetele vastavust. Rentnikul ei olnud nii mahuka töö teostamiseks vastavat tehnikat ega vahendeid. Käesoleva aasta alguses võeti rendialal töö käsile ja taastati 12,3 ha loopealseid. Taastamistöö tegi RMK hankel Sikassaare Vanametall OÜ.


Tõnija hoiuala asukoht Saaremaal. Hoiuala pindala on 165,6 ha.Enne taastamist.  Puittaimestik poollooduslikul kooslusel oli muutunud üsna tihedaks.Puude ja põõsaste vahel võis sattuda vana asunduse jälgedele, kuid tihedas võsas ei olnud võimalik tervikpilti hoomata.Poolloodusliku koosluse taastamistööga avanesid mitmed kultuuripärandi objektid - kiviaiad, kividega palistatud külateed, hoonete vundamendid ja varemed ning kaevud. Pildil võib olla kunagine põllulapp. See on piiratud kiviaiaga, et kariloomad saagi kallale ei pääseks. Tegemist on Röösa mõisa asundusalaga. Just - Röösa mõis - tänapäeval on siin Röösa või Rõõsa küla, kuidas keegi nimetab. Kusjuures Theodor Kaljo 1928. a magistritöö andmetel läinud siit läbi ka "ö" ja "õ" saarlaste vaheline piir.See peaks olema osa Rehe moonakamaja vundamendist.


 
Enne taastamist oli asundusala tihedalt kaetud puittaimestikuga. Nüüd on pinnavorme taas näha.Puude ja põõsastega kaetuna näis maastik tasasena, nüüd avanesid lainjad vormid.Vanad kaevud on täis aetud. Kohalike juttude järgi tehti seda nõukogude ajal, et kolhoosikari aukudesse ei satuks.Tihnikust tuli välja üle 2 m kõrge Kullakivi. Kivi all olla kuld peidus. Seda on otsitud küll, kuid seni pole leitud.Alal leidub mitmeid kivikuhjatisi. Tõenäoliselt on need kunagi korjatud tolleaegsetelt põllulappidelt.Väga vahva ala paljude kiviaedade, vundamentide ja hoonete varemetega. Kui veel Röösa ajaloost rääkida, siis 1917-1918 rajati Sakasa okupatsioonivõimude poolt Roomassaare sadamast läbi Kuressaare Röösani raudtee. Röösalt kulges rööbasteta raudteetamm edasi Orissaareni. Kitsarööpmeline raudtee lammutati 1922. a.Suvel liiguvad alal rentniku kariloomad.

Kiiduväärt töö eest tuleb tunnustada Sikassaare Vanametall OÜ töömehi!

Lisa kommentaar

Email again: