RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
19. veebruar, 2017

Taastamistööl avanenud asundusala Röösal

2017. a veebruaris taastati poollooduslikku kooslust Saaremaal Tõnija hoiualal Röösa (Rõõsa) külas. Tööde käigus avanes kadakate ja mändide alla mattunud vana asunduskoht.

Paar aastat tagasi esitas rentnik RMK-le poolloodusliku koosluse hooldustingimuste parandamiseks taotluse. Hooldatav ala oli kattunud tiheda puittaimestikuga, kaotamas looduskaitselist väärtust ja toetusnõuetele vastavust. Käesoleva aasta alguses võeti rendialal töö käsile ja taastati 12,3 ha loopealseid. Taastamistöö tegi RMK hankel Sikassaare Vanametall OÜ.


Tõnija hoiuala asukoht Saaremaal Valjala vallas. Hoiuala pindala on 165,6 ha.


Enne taastamist oli poolloodusliku koosluse hooldusalal puittaimestik muutunud üsna tihedaks.Puude ja põõsaste vahel võis sattuda vana asunduse jälgedele, kuid tervikpilti ei olnud võimalik hoomata.Poolloodusliku koosluse taastamistööl avanesid mitmed kultuuripärandi objektid - kiviaiad, külateed, hoonete vundamendid ja varemed ning kaevud. Pildil võib olla kunagine põllulapp, piiratud kiviaiaga. Tegemist on Röösa mõisa asundusalaga. Just - Röösa mõis - tänapäeval on siin Röösa või Rõõsa küla, kuidas keegi nimetab. Kusjuures Theodor Kaljo 1928. a magistritöö andmetel olla siin ka "ö" ja "õ" saarlaste vahepiir. Tänapäeval on seda piiri tõenäoliselt raske määrata.See peaks olema osa Rehe moonakamaja vundamendist.


 
Enne taastamist oli asundusala tihedalt kaetud puittaimestikuga.Puude ja põõsastega kaetuna näis maastik tasasena, nüüd avanesid lainjad pinnavormid.Vanad kaevud on täis aetud. Kohalike juttude järgi nõukogude ajal, et kolhoosikari aukudesse ei satuks.Tihnikust tuli välja üle 2 m kõrge Kullakivi. Kivi all olla kuld peidus. Seda on otsitud küll, kuid pole leitud.Alal leidub mitmeid kivikuhjatisi, tõenäoliselt korjatud kunagi põllulappidelt.Väga vahva ala paljude kiviaedade, vundamentide ja hoonete varemetega. Kui veel Röösa ajaloost rääkida, siis 1917-1918 rajati Sakasa okupatsioonivõimude poolt Roomassaare sadamast läbi Kuressaare Röösani raudtee. Raudteetamm aga kulges Orissaareni. Kitsarööpmeline raudtee lammutati 1922. a.Suvel liiguvad alal kariloomad, veised.

Kiiduväärt töö!

Lisa kommentaar

Email again: