RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
19. jaanuar, 2015

RMK Teadusnõukogu ootab prioriteetsete uurimisteemade ettepanekuid

Kuni 30. jaanuarini saab RMK teadusnõukogule teha ettepanekuid metsanduse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte puudutavate teemade kohta, mida oleks Eestis tarvis uurida. Uus rakendusuuringute taotlusvoor kuulutatakse välja veebruari keskel ning selleks ajaks kinnitab RMK teadusnõukogu ka prioriteetsete uurimisteemade loetelu.

Eelvaliku olulistest uurimisteemadest on teinud RMK teadusnõukogu, ent kuni jaanuari lõpuni on nimekiri avatud ja täiendused sellesse teretulnud. Oodatud on nii teadlaste kui teiste huvigruppide tähelepanekud aktuaalsete teemade kohta, mille täpsem uurimine ja tulemuste rakendamine aitab kaasa säästvale metsamajandamisele Eestis.

Hetkel on teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu  paika pannud üheksa teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks veebruaris avatavas taotlusvoorus rahastamistaotlusi oodatakse. Nendeks on energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim,  lehtpuupuistute tootlikkus ja elurikkus, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, puistu pikaajalised kasvutrendid, puidu potentsiaal keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstuses ning kliimamuutuste ja majandamise mõju Eesti metsade süsinikuringele. Uurimisteemade täpsem kirjeldus on leitav http://www.rmk.ee/organisatsioon/teadustegevus/prioriteetsed-uurimisteemad

Uurimisteema ettepaneku lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 30. jaanuariks 2015 aadressile teadus@rmk.ee, esitamiseks vajaliku vormi leiab rmk.ee/teadustegevus.  Prioriteetsete uurimisteemade lõplik nimekiri koos võimalike laekunud täiendusettepanekutega kinnitatakse 12. veebruariks, mil kuulutatakse välja neljas RMK teadusuuringute taotlusvoor.

RMK Teadusnõukogu alustas tegevust 2008. Tänaseks on RMK rahastanud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot.

Lisa kommentaar

Email again: