RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. jaanuar, 2015

2015. aasta poollooduslike koosluste rendimaht tuleb rekordiline

2015. aasta PLK rendikonkursid algavad RMK-s 1. märtsist ja praegu on alust arvata, et sel aastal renditavate maade üldmaht tuleb suurem kui varasematel aastatel.

Hetkel käib meil kõva sebimine, et metskondade jaoks ette valmistada 2015. aasta kevadel välja renditavad maatükid. Kuna esimene ettevalmistav koosolek toimus eelmine nädal, siis oli see hea põhjus, et teha kokkuvõte möödunud aastast ja prognoos käesoleva aasta kohta.

2014. aasta lõpuks oli meil PLK lepingutega kaetud 18266 hektarit. Võrreldes 2014. aasta algusega oli PLK lepingutega kaetud pind suurenenud 3757 hektarit, millega koos saime endale ka 63 uut koostööpartnerit. Rendi maht oli isegi mõnisada hektarit suurem ja seda pikendatud lepingute tõttu.

Eelmisel aastal tekitas PLK ringkondades elevust 2014. aastal alustatud Riigikontrolli audit, mis peaks oma ettepanekud valdkonna arendamiseks esitama selle aasta kevadel. Kuna protsessi käigus tunti huvi, kuidas erinevad PLK elupaigad RMK rendimaadel jaotuvad, siis tegin selle kohta väljavõtte.

PLK elupaikade pind on väiksem kui rendilepingutega kaetud pind, sest sageli ei ole elupaiga järgimine majanduslikult otstarbekas. Näiteks on jabur vedada karjaaeda piki väga keerulist elupaiga piiri mööda jne.

Vaadates 2015. aasta potentsiaalset rendimahtu, siis hetkel on meil vormistatud ettepanekuid ca 5500 ha, kuid on teada, et sellele lisandub veel ca 115 katastriüksust, mis on alates novembrist RMK-le vormistatud ja kus on lähiminevikus mingi toimetamine PLK-l aset leidnud. Arvestades seda, kui aktiivselt toimub JRO maade katastrisse kandmine, siis paisub see number aasta jooksul veel kindlasti palju suuremaks. Seega tagasihoidlik hinnang on, et rendimaht lööb sel aastal kindlasti rekordi, ulatuses võib-olla isegi 8000 hektarini. Renditavate maade raskuskese on selgelt Lääne-Eestis, Saaremaal ning Hiiumaal. Kahjuks ei anna see sama suurt hüpet absoluutarvudes, kuna üle 3500 ha on nn lõppevaid lepingud, mis lähevad sel aastal pikendamisele. Siiani oli suurim maht 2013. aastal, kui välja renditi peaaegu 6700 ha.

Mõned päevad tagasi oli võimalus koondada kokku pinnad, millele on makstud PLK hooldamise toetusi alates 2007. aastast. Kui vaadata toetuse taotlustega kaetud kogupinda 2007-2014, siis see küündib üle 31000 hektari. Samas kui 2014 aasta toetuse taotlused katsid ca 27000 hektarit. Olgu siinkohal veel lõpetuseks meelde tuletatud, et looduskaitse arengukava eesmärk on 45000 ha  hooldatavaid poollooduslikke kooslusi aastaks 2020!

Kommentaarid

26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555
26 .oktoober, 2020
1
555

Lisa kommentaar

Email again: