RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
26. juuli, 2020

Rekordiline harilik käoraamat Saaremaalt

Eestis seni registreeritud neljale vähemalt 1 m kõrgusele orhideeliigile lisandus 2020. a juulis viies. Rekordiliste kõrguste tabeli tippu valitseb 135,5 cm kõrgune laialehine neiuvaip. Sellele järgnesid punane tolmpea 107,5 cm, vööthuul-sõrmkäpp 102,5 cm ja soo-neiuvaip 100 cm. Viiendaks liigiks on nüüd 100,5 cm kõrgune harilik käoraamat, leiukohaks Saaremaa. 

Käisin Saaremaal Maasi jäätmejaama kõrval kahel puisniidutükil toimuvat taastamistööd vaatlemas. Objektile minnes jäid silma mõned harilikud käoraamatud jäätmejääma esisel kraavipervel. Kuna Keskkonnaagentuur koos MTÜ-ga Käoraamat kutsus üles sel suvel kaardistama käoraamatuid, siis tegin pisikese tiiru teisele poole tuletõrje veevõtukohta, kunagi inimtegevusest kujundatud ala nõlvale. Tundus, et seal võiks käoraamatuid olla rohkemgi. Oligi neid seal sadakond taime. Silma paistis üks eriti kõrgekasvuline isend. Mõõtmisel sain tulemuseks 100,5 cm.

MTÜ Käoraamat kodulehel toodud orhideede pikkuste rekordite tabeli järgi on selle leiu puhul tegemist uue Eesti rekordiga käoraamatute arvestuses.

Kui seni oli Eestis 1 m ja sellest kõrgemaid isendeid leitud nelja orhideeliigi hulgas, siis nüüd saime viienda juurde. Varasem hariliku käoraamatu kõrguse rekord oli 88,5 cm, leiukohaga Pärnumaal.

MTÜ Käoraamat rekordite tabel: https://www.kaoraamat.ee/eesti-rekordid.htm

Keskkonnaagentuuri ja MTÜ Käoraamat üleskutse: https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/juhend_maaramiseks_kaoraamat1.pdf


Tegelikult oli käigu eesmärk hoida silma peal puisniitude taastamistööl. Ühel objektil toimus giljotineeritud võsa kokkuvedu, teisel freesiti kände.


Lisa kommentaar

Email again: