RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
26. veebruar, 2016

Raugematu rammuga Rammu

Rammu saar - üks super vinge Põhja-Eesti saar, kus tublide ja töökate inimeste eestvedamisel on alates 2012. aastast talgute raames taastatud loodusdirektiivi elupaigatüüpi rusked luited kukemarjaga (1630*).

Rammu saar jääb Harju maakonda, Jõelähtme valda ja Kolga lahe maastikukaitsealale. Saare pindalaks on 1,0256 km², kõrgeim punkt on 3,4 m ja pikkust on saarel 3,5 km.


Taastamisalal on ajalooliselt esinenud loodusdirektiivi elupaigatüüp rusked luited kukemarjaga (1630*). Ajalooliste kaartide järgi oli ala varasemalt ilma igasuguse puittaimestikuta. Teada olevalt istutati taastamisalale männikultuur 1980-ndatel aastatel. Elupaigatüüp on suuresti degradeerunud, kuid taastumisvõimeline, kuna väga toitainevaesel mullal on mändide kasv kehv ja säilinud on lagedaid laike. Elupaigatüübi taastumise eelduseks on puittaimestiku eemaldamine alalt ja lisaks tuleb kasuks tulevikus karjatamise taasalustamine Rammu saarel. Tegu on talguobjektiga, kus on koosluse taastamistöid tehtud alates 2012. aastast, kuid tööd on veel palju.

Taastamisala (piiritletud punase katkendjoonega):

Taastamisala pildil on näha noort männikut, mille asemel laiusid ajaloos lagedad kukemarja väljad. Loodetavasti laiuvad seal tulevikus taas lagedad kukemarja väljad.

Google Maps'i rakenduses on üleval juba värskem ortofoto, kus on näha tänaseks lagedaks raiutud ala, kuhu on kasvama jäetud üksikud mägimänni põõsad, harilikud männid, kadakad ning pihlakad.

Ja lõpetuseks mõned fotod meie 25. veebruari paadireisist (fotode autor Leevi Krumm):

Vaade tuletornile ja taastamisalale.


Paadi kinnitamine.


Tööala.


Tuletorn taastamisala põhja-kirdenurgas.

Lisa kommentaar

Email again: