RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
23. veebruar, 2016

Oru pargis jätkuvad puistu hooldus- ja taastamistööd

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koostöös Keskkonnaameti Viru regiooniga jätkab hooldus- ja taastamistöödega Oru pargis, sel aastal võetakse ette hooldusraie tamme allees, tamme-läänepärna-papli sega-allees ja berliini paplite allees. Toestatakse ka väärtuslike puude võrasid ning puhastatakse Oru maastikukaitseala keskel looklev Pühajõe veesäng ja kaldad risust ning vette kukkunud puudest.


Hooldus- ja taastamistöödega alustati Toila Oru pargis 2015. aasta märtsis ning tänaseks on tehtud haigete puude sanitaarraie, läänepärna allee ja pargi regulaarosa pärnaridade hooldusraie ning elupuuheki hoolduslõikus.Tööde planeerimisel ja teostamisel lähtutakse Keskkonnaameti poolt tellitud hoolduskavast "Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan", mille koostas Artes Terrae OÜ. Uue etapi töid teostab ArborEst OÜ ning neid tehakse sel aastal veebruaris-märtsis ning 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Vahepealsel ajal ei tohi hooldustöid teha, et tagada pesitsusaegne rahu pargis elavatele nahkhiirtele ja lindudele. Tööd lähevad maksma 13 440 eurot ning neid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Alleed elujõuliseks

Oru pargi tamme allees, tamme-läänepärna-papli sega-allees ja berliini paplite allees on kokku ca 100 puud. Need on kehvas seisukorras ja enamik puudest vajavad võrade hooldust – kuivanud okste, murdunud harude raiet jms. Puude olukord alleedes on halvenenud mitmel põhjusel: pargi kasutuskoormuse kasv, külgvarjus kasvamine, lume- ja tormikahjustused.

Alleeruumide piires eemaldatakse vahetult alleepuude võradesse kasvavad väheväärtuslikud puud, mis on deformeerunud võraga, tugevasti kahjustatud või noor leht- ja okaspuude looduslik uuendus. Allee hooldustöödega alustati tänavu veebruaris ning need lõpetatakse märtsis.

Puude eluiga pikemaks

Oru pargis vajab kiiremas korras toestamist ka kaheksa vana ning väärikat puud, mille eluiga saab tänu toestamisele oluliselt pikendada. Puud toestatakse 2016. aasta jooksul.

Jõesäng puhtaks

Ühe tööna näeb hoolduskava ette ka Pühajõe veesängi korrastamist, mille käigus eemaldatakse jõesängist sinna kukkunud puud ja risu, mis oluliselt takistavad veevoolu ja koguvad enda taha prahti ja risu. Jõeorust eemaldatakse lisaks ka ohtlikud surnud puud, mis võivad tormiga murdudes kahjustada pargi väärtuslikke puid või pargi külastajaid. Jõeoru korrastustööd viiakse läbi selle aasta veebruaris-märtsis ning septembrist kuni oktoobri lõpuni.

Külastusinfo hooldustööde ajal

Tööde teostaja ArborEst OÜ peab hooldustööde ajal tagama kasutatavate juurdepääsuteede ja radade nõuetekohase liigeldavuse, vajadusel teid ja radasid remontima ning tööde lõppedes taastama kasutatud teede ja radade tööde-eelse olukorra. Lisaks tuleb tööde teostamise ajaks tähistada tööobjekti ohutsoonid ning tagada, et pargi külastajaid ja teised kõrvalised isikud ei satuks ohutsooni.

Palume pargi külastajatel olla tähelepanelikud ning mitte siseneda tööde ajal ohutsooni!

Lisa kommentaar

Email again: