RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. detsember, 2017

Oru pargis käis usin võsatõrje

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koostöös Keskkonnaameti Põhja regiooniga jätkab hooldus- ja taastamistöödega Oru pargis. Sel aastal võeti ette Pühajõe vasakul kaldal laiuva niidukoosluse taastamine ning sealsete vaadete avamine. 

Oru pargi puude ja seda ümbritseva puistu seisukorra hindamiseks telliti hoolduskava "Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan" (Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan. Artes Terrae OÜ, töö nr 33MT12, Tartu 2012), millest lähtudes planeeritakse ja teostatakse Oru pargi maastikukaitsealal Oru pargi puistu hooldus- ja taastamistöid. Töid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ülevaade töödest (kliki rohelisel tekstil ja loe varasemaid postitusi):

2015. aastal ning 2016. aastal teostati pargis ülepinnaline sanitaarraie, läänepärna allee ja pargi regulaarosa pärnaridade hooldusraie ning elupuuheki hoolduslõikus. 

2016. aasta teostati veel kolme allee hooldusraie (tamme allee, tamme-läänepärna-papli sega-allee, berliini paplite allee), väärtuslike puude võrade toestamine ning kaitseala keskel lookleva Pühajõe veesängi ja kallaste puhastamine risust, vette kukkunud puudest ja ohtlikest puudest. 

2017. aastaks seadsime koos Keskkonnaameti kolleegidega eesmärgiks ajalooliste vaatekoridoride taastamis- ja hooldustööd, hetkel hooldusest väljas olevate niidualade taastamise ja hoolduseks ettevalmistamise. Ühel ilusal maikuu esmaspäeval saime Oru pargi Karuväravate juures kokku ning käisime kõik ajaloolised vaatekohad läbi. Välitööde tulemusel  selgus, et pargi puistu hooldusraiete käigus on enamik vaatekoridore saanud juba nö hooldatud. Pühajõe vasakul kaldal olev niiduala vajab aga taastamist ehk võsaraiet, rohustu ja mättad purustamist. Koos niiduala taastamisega saavad avatud ka vaated, mis lähtuvad paviljonist ja selle lähiümbrusest (kõrgemalt Pühajõe ürgoru kaldavallilt).

Tööde seis 2017. aasta lõpuga: võsaraie ja noorte puude raie niidul, sh ka vaatekoridorides on lõpetatud. Raiutud puit on suuremas osas tööalalt ära viidud. Niiduosalt sai rohurinne purustatud ning kevadel teostatakse vajadusel veel peenvõsa tõrje, raidmete koondamine ja utiliseerimine ning niidule istutatud puude ümberistutamine, et säilitada olulisi vaateid ka tulevikus.

2018. aastal jätkame korralise võsatõrjega ning niidu taastamisega (mätaste purustamine ja rohustu hekseldamine).

Vaatekohtade joonis projektist "Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan" (Artes Terrae OÜ, töö nr 33MT12, Tartu 2012).

22.05.17 tehtud fotod niidust:


Ning talvised fotod 7.12.17 seisuga:


Jätkub 2018. aastal...

Lisa kommentaar

Email again: