RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
11. detsember, 2014

Toimus Linnusaare ja Kaasikjärve raba servaalade taastamisprojekti tutvustamine

10. detsembril toimus Koeru Kultuurimajas projekti "Endla looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööde projekt" avalikkuse kaasamise koosolek, kus kõik huvilised said tutvuda projektiga ning esitada omapoolseid ettepanekuid.Koosolekul astusid suulise ettekandega üles Kaupo Kohv, kes tegi sissejuhatuse soode taastamise maailmasse (ettekanne: RMK_soode _taastamine_KK.pdf) . Seejärel tutvustasid OÜ Inseneribüroo STEIGER spetsialistid Meelis Peetris ja Erki Vaguri projektala ning tutvustasid rajatavate paisude tüüpe. Lõpetuseks tutvustasin projektalal planeeritavaid puistu manipulatsioonitöid (ettekanne: RMK_Endla_taastamine_LK.pdf). Keskkonnaameti poolsed vastused ja selgitused inimeste küsimustele andis Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma.

Enim suminat ja küsimusi tekitas Mardimäe sihtkaitsevööndisse jääva Tagapiibe tee likvideerimine sihtkaitsevööndi ulatuses, et tagada rabalt valguva vee juurdepääs teest Põltsamaa jõe poole jäävatele aladele. Kui tee jääks alles, toimiks see nagu tamm - vesi jääks tee taha pidama ning Põltsamaa jõe poolsete alade taastamine poleks võimalik.

Teine "kuum" teema oli mõistagi raietööd ehk puistu manipulatsioonitööd, mille eesmärgiks on kaasa aidata sookooslustele omase taimestiku, sh puistu struktuuri kujunemisele. sisuliselt tähendab see hariliku kuuse väljaraiet ning puistu liituse vähendamist.

Täname kõiki huvilisi, kes vaevusid kohale tulemast ning lõpetuseks mõned pildid otse sündmuskohalt:

Kaupo Kohv soode taastamise ettekannet alustamas
STEIGER projekti tutvustamas
Leevi Krumm puistu manipulatsioonitöid tutvustamas
Kaili Viilma vastamas inimeste küsimustele

Lisa kommentaar

Email again: