RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
03. juuni, 2022

Kullerkupud Vahenurme puisniidul

2018. a alustasime Pärnumaal Vahenurme puisniidul taastamistööd. Puisniit oli tugevalt võsastunud, rohukamarat enam ei olnud. Kolm aastat hiljem on ala taimestunud ning praegu on seal sadades tuhandetes kullerkupuõisi. Kullerkupud ei olegi nii lootusetult kadunud nagu räägitakse.

Vahenurme puisniidu suurem taastamistöö toimus 2019-2020. a. Tööd tehti 14 ha suurusel alal. Esimesel aastal toimus puisniidu struktuuri kujundamine, kändude freesimine ja ala koristamine raidmetest. Teise aasta sügisel tehti veel kord kännu- ja juurevõsude purustamine kettpurustiga.

Taastamistöö järel on rohttaimestiku taastumine ja rohukamara tekkimine olnud väga kiire. Liigiline tasakaal kujuneb loomulikult pikema aja jooksul. Selle aasta mais-juunis oli kogu ala ohtralt täis kullerkuppe. Neid oli seal tõesti sadades tuhandetes. Väga võimas vaatepilt.

Foto aastast 2018. Puisniit oli võsastunud, rohukamarat enam ei olnud.


Pilk alale 2019. a jaanuaris.


2019. a septembris käisid tööde kulgu vaatamas külalised Keskkonnaministeeriumist.


2019. a oktoober.


2019. a oktoober.


2020. a juuni.

Järgnevad pildid on tehtud 02. juunil 2022. Kullerkupud on vallutanud kogu vaadeldud ala.
Näpuotsaga oli ka pääsusilmi ja nurmenukkegi.


Lisa kommentaar

Email again: